Sławomir Kot

Sławomir Kot: Wielki pasjonat żeglarstwa, jachtingu i wszystkiego co się wiąże z wodą. Zdobywca I Nagrody w konkursie na najładniejszego Houseboata. Zdobywca wyróżnienia w konkursie na projekt tramwaju wodnego. Przemierzający własne szlaki, tak w życiu zawodowym jak i prywatnie. Nieznoszący masowej sieczki, lubiący wszystko dogłębnie przemyśleć i zrobić po swojemu, najlepiej jak potrafi. Pragnący podzielić się wiedzą i wywołać dyskusję na najwyższym poziomie. Prezentowane tu opinie, są moimi subiektywnymi opiniami i przemysleniami i absolutnie nie ma obowiązku zgadzania się z nimi.

sobota, 15 stycznia 2011

STIX: Miara dzielności morskiej proponowana przez ISO

Czytając fora internetowe wielokrotnie napotykałem się na dyskusje na temat dzielności morskiej jachtu.
Wiele razy doświadczyłem porad starszych, bardziej doświadczonych kolegów, w stylu "ten jacht jest dzielny, a jak nie wierzysz to w łeb". Chciałbym bardziej merytorycznie i mniej siłowo podejść do zagadnienia. Bezpieczeństwo jest dla mnie bardzo ważne, więc starałem się czytać i robić jak najwięcej analiz. Wynikiem tych analiz będzie cykl, który ten wpis rozpoczyna.

Mam nadzieję, że mniej doświadczonym przybliży temat i pomoże w wyborze jachtu dla siebie. Pomoże w fachowym określeniu, czym mój jacht jest lepszy od jachtu sąsiada, a tych bardziej doświadczonych z Was, sprowokuję do dyskusji na ten temat.
Zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo trudno jest zdefiniować dzielność morską, lecz wpisy w stylu, że o dzielności morskiej decyduje jakość rollera foka, czy, że decydującym czynnikiem jest jakość (cena) nawigacji uważam za nieporozumienie. Dzielność morska a dzielność serwisu w moim rozumieniu, to dwie absolutnie różne sprawy.
O dzielności morskiej napisane zostały całe książki i czynnik ten jest nie do przecenienia. Książka, która najszerzej traktuje temat, to Seaworthiness : The Forgotten Factor (Dzielność morska - zapomniany czynnik) Czesława Marchaja -klasyka już światowa. Ja często we wstępnych rozważaniach używam relacji wyporność - długość, do liczenia której, kalkulator umieściłem tutaj: Wyporność jachtu -długość kalkulator
Chciałbym w tym jednym poście zasygnalizować czynniki określające dzielność morską o ile jest to wogóle możliwe. Posłużę się współczynnikiem STIX. Nazwanym tak od słów Stabilility Index co w moim przekonaniu nie do końca dobrze odzwierciedla jego znaczenie. Sam współczynnik STIX jest równiez kontrowersyjny, może stanowić zaledwie punkt wyjścia do dyskusji i rozważań.
Zdaję sobie sprawę, że jeden post nie wyczerpuje tematu. Współczynnik STIX składa się z ośmiu członów, które mozna doskonale analizować osobno. Na końcu artykułu zamieszczam tabelę, obrazującą jak taki współczynnik policzyć.
Opracowałem ją na podstwie książki: Principles of Yacht Design. Poniższa tabela przedstawia jak wiele czynników decyduje o dzielności morskiej i napewno nie są to jeszcze wszystkie.
Opracowany przez International Standard Organization ISO współczynnik STIX w dużej mierze opiera się na geometrii jachtu, poczynając od krzywej momentu prostującego. Kolejne współczynniki opisuję poniżej:
  1. Współczynnik podstawowej długości jachtu (Base Lenght factor (LBS)) Wynika z dość oczywistej geometrycznej zależności, Im jacht jest większy, tym fale są relatywnie mniejsze. W tym przypadku jest to średnia ważona długości całkowitej i długości wodnicy konstrukcyjnej KLW.Współczynnik sam w sobie prosty do policzenia wg wzoru z tabelki, nie wymaga szerszych objaśnień
  2. Współczynnik zdolności powrotu po położeniu burtą na fali (wolne tłumaczenie angielskiego zwrotu Knockdown recovery factor) FKR - określa zdolność osuszenia jachtu po zderzeniu z falą. Jak szybko odpłynie woda z pokładu.
  3. Współczynnik zdolności powrotu po odwróceniu (Inverison Recovery factor) (FIR) Zawiera czynnik GZ90 Oznaczający ramię momentu prostującego przy przechyle 90 stopni. Przy takim przechyle wartość GZ jest równa odległości środka wyporu od środka ciężkości w tych określonych warunkach (patrz wykres poniżej). Jeśli tego parametru nie znamy przyjmujemy we wstępnych rozważaniach wartość FIR=1 Ja do tego tematu napewno jeszcze wrócę.
  4. Współczynnik stabilnosci dynamicznej Jak widać na poniższym wykresie, pole pod krzywą momentu prostującego do pewnego przechylenia kadłuba reprezentuje pracę niezbędną do przechylenia jachtu o ten kąt. Siły te są zewnętrzne, pochodzą od fal i wiatru. Są one ujęte we współczynniku stabilności dynemicznej, który jest proporcjonalny do pola zawartego pod krzywą w całym zakresie stabilności dodatniej aż do punktu zanikającej stateczności. (wszystko co jest nad osią X wykresu). Niemniej jeśli pierwszy kąt zalania jest mnieszy, pole powinno być policzone do tego kąta. Kąt zalania jest definiowany jako kąt przechylenia, przy którym zalewane są otwory w jachcie, zanurają się przy tym kącie w wodzie. Tym otworem może być np główny hatch.
  5. Współczynnik momentu wiatru Dla kadłubów które kąt zalania mają mniejszy niż 90 stopni, ten współczynnik reprezentuje ryzyko zalania z powodu podmuchu wiatru, przechylającego jacht z niezrefowanymi żaglami.
  6. Współczynnik zalania Współczynnik reprezentuje ryzyko zalania przy uderzeniu fali.Kliknij, żeby powiększyć (Przykładowy wykres z książki "Principless of Yacht Design)Określanie Indeksu stabilności

STIX dla jednostek jednokadłubowych.


STIX=(14+0.16*LBS2)*(FDL*FBD*FKR*FIR*FDS*FWM*FDF)0.5


jeśli

LBS<10
STIX=(8+2.2*LBS)*FDL*BD*FKR*FIR*FDS*FWM*FDF)0.5

jeśli
LBS≥10
δ=5 kiedy łódź w pełni zalana posiada jeszcze dodatnią pływalność (jest niezatapialna) , oraz posiada GZ90>0, δ=0 w każdym innym przypadku.
LH= długość całkowita jachtu z wyłączeniem bukszprytu, wystrzałów itp.
BH= szerokość kadłuba z wyłączeniem wystrzałów itp.
mMSC= wyporność (kg) w minimalnych żeglownych warunkach (2 członków załogi, podstawowe wyposażenie, ale brak ładunku)
hCE= wysokość położenia geometrycznego środka ożaglowania nad linią wodną podczas gdy łódź jest prosto (bez przechyłu)
hLP= głębokość położenia geometrycznego środka rzutu bocznego podwodzia pod linią wodną
GZ90= ramię prostujące przy przechyle 90o
GZD=ramię prostujące przy ΦDo przechyleniu
1.       Podstawowy współczynnik długości
LBS=(LH+2LWL)/3
2.       Współczynnik Wyporność kontra długość
                        15*mMSC*FL
FDL=[0.6 + --------------------------]0.5
                      LBS3*(3.33-8*LBS)
FL=(LBS/11)0.2

0.75<FDL<1.25
3.       Współczynnik Szerokość kontra wyporność

            3.3*BH
FB=-----------------------
         (0.03*mMSC)1/3

              13.31*BWL
FBD= [-----------------]0.5
                  BH*FB3

                 BWL*FB2
FBD= [-----------------]0.5
               1.682*BH

FBD= 1.118*(BWL/BH)0.5

Jeśli FB>2.2Jeśli FB<1.45


Jeśli 1.45≤FB≤2.20.75<FBD<1.25
4.       Współczynnik zdolności powrotu po położeniu na fali
FR= GZ90*mMSC /(2*AS*HCE)
FKR= 0.875+0.083*FR
FKR= 0.5+0.333*FR
FKR= 0.5Jeśli  FR≥1.5
Jeśli  FR<1.5
Jeśli ΦV<90o


0.5<FKR<1.5
5.       Współczynnik zdolności powrotu po odwróceniu
FIR= ΦV/(125-mMSC/1600)
FIR= ΦV/100

Jeśli mMSC<40000
Jeśli mMSC≥40000


0.4<FIR<1.5
6.       Współczynnik stabilności dynamicznej
FDS= AGZ/(15.81*√LH)
AGZ= dodatnia powierzchnia pod krzywą GZ (m.stopnie):
Od prawej do ΦV 
Od prawej do ΦD
Jeśli ΦD ΦV
Jeśli ΦD< ΦV

0.5<FDS<1.5
7.       Współczynnik momentu wiatru FWM
FWM=1
FWM= VAW/17
VAW= stała wiatru pozornego do przechyłu kadłuba i ΦD przy pełnym ożaglowaniu.
VAW= (13*mMSC*GZD/(AS*(hCE*hLP)*cos ΦD1.3))0.5


Jeśli ΦD ΦV
Jeśli ΦD< ΦV
0.5<FWM<1
8.       Współczynnik zalania
FDF= ΦD/90

0.5<FDF<1.25

Poniżej przedstawiam jak ISO wiąże ze sobą STIX z kategoriami projektowymi. Co ciekawe przeliczone przeze mnie jachty klasy A miały STIX co najwyżej na poziomie 32 lub 33. Niektóre formalnie tego wymogu nie spełniały. Więc jeśli myslicie o morskim off roadzie, o jachcie wybitnie dzielnym, należy taki jacht skroić na miarę i najlepiej samodzielnie zbudować.
Kategoria projektowa
A
B
C
D
Minimalna wartość STIX
32
23
14
5

Mam nadzieję, że lektura tego bloga okaże się wystarczająca :) Ale jeśli ktoś bardziej chce zgłebić temat większość informacji wziąłłem z książki prezentowanej poniżej